Jádro notebooku Jupyter nelze připojit

fpfcorp 13/10/2021 1242

ValueError: Signál je platný pouze v hlavním vláknu /ioloop.py", řádek 759, v souboru _run_callback ret = callback() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site - packages/tornado/stack_context.py", řádek 276, vraťte soubor fn( *args, **kwargs) v null_wrapper "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/zmq/eventloop/zmqstream . py", řádek 536, v self.io_loop.add_callback(lambda: self._handle_events (self.socket, 0)) souboru "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/zmq/eventloop /zmqstream .py", řádek 450, v souboru _handle_events self._handle_recv() "/Users /xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/zmq/eventloop/zmqstream.py", řádek 480, v _handle_recv self._run_callback (zpětné volání, msg) soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2. 7/site-packages/zmq/eventloop/zmqstream.py", řádek 432, v _run_callback callback(*args, * *kwargs) Soubor "/Users/xxx/anaconda2/l ib/python2.7/site-packages/tornado /stack_context.py", řádek 276, vraťte soubor fn(*args, **kwargs) v null_wrapper "/ Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages /ipykernel/kernelbase.py", řádek 283, vrátí s v souboru plánovače elf.dispatch_shell(stream, msg) "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/kernelbase.py", řádek 233, v souboru dispatch_shell self.pre_handler_hook() "/Users/ xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/kernelbase.py", řádek 248, v pre_handler_hook self.saved_sigint_handler = signal(SIGINT, default_int_handler)ValueError: Signál je platný pouze v hlavním vlákno [I 19: 03:26.685 NotebookApp] KernelRestarter: Restartujte jádro (1/5), nový náhodný port Traceback (poslední volání): soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7 /runpy.py", řádek 174, v _run_module_as_main "__main__", fname, loader, pkg_name) Soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/runpy.py", řádek 72, v _run_code exec kódu v souboru run_globals "/Users/xxx /anaconda2/ lib/python2.7/site-packages /ipykernel_launcher.py", řádek 16, v souboru app.launch_new_instance() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/traitlets/config /aplikace. py", řádek 658, v aplikaci launch_instance. soubor start() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/kernelapp.py", řádek 477, ve startu ioloop.IOLoop.instance ().start() soubor "/Users /xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/tornado/ioloop.py", řádek 928, na začátku zvyšte RuntimeError("IOLoop již běží")RuntimeError: IOLoop již běží[I 19:03:29.696 NotebookApp] KernelRestarter: Restartujte jádro (2/5), nový náhodný port Traceback (poslední volání): soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/runpy .py", řádek 174, v _run_module_as_main "__main__", fname, loader, pkg_name) soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/runpy.py", řádek 72, v _run_code exec kódu v run_globals Soubor " /Users/xxx/ anaconda2/lib/python2.7/ site-packages/ipykernel_launcher.py", řádek 16, v souboru app.launch_new_instance() "/Users/xxx/anaconda2/lib/py thon2.7/site- packages/traitlets/ config/application.py", řádek 658, v souboru launch_instance app.start() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/kernelapp.py", řádek 477 , na začátku soubor ioloop.IOLoop.instance().start() "/Users/xxx/anaconda2/lib/pytho n2.7/site-packages/tornado/ioloop.py", řádek 928, na začátku zvýšit RuntimeError ("IOLoop je již spuštěn")RuntimeError: IOLoop již běží[I 19:03:32.712 NotebookApp] KernelRestarter: restartujte jádro (3/5), nové náhodné sledování portu (poslední volání): soubor "/Users/ xxx/anaconda2 /lib/python2.7/runpy.py", řádek 174, v _run_module_as_main "__main__", fname, loader, pkg_name) souboru "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/runpy.py", řádek 72, _run_code exec kód v souboru run_globals "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site -packages/ipykernel_launcher.py", řádek 16, "/Users/xxx/anaconda2 /lib/python2.7/site-packages/ traitlets/config/application.py" v souboru app.launch_new_instance(), řádek 658, v souboru "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel/kernelapp.py" v aplikaci launch_instance .start(), řádek 477, na začátku ioloop.IOLoop.instance().start () Soubor "/Users/xxx/anaconda2 /lib/python2.7/site-packages/tornado/ioloop.py", řádek 928, při startu zvýšit RuntimeError("IOLoop je již spuštěn")RuntimeError: IOLoop již běží[ W 19:03:33.717 NotebookApp] Čekání na časový limit 2cf24420-719b-4666-ad9f-fcdf8db505F3:7'3book] Note7'7'31book] s odpověď kernel_info, nezachycená výjimka v /api/kernels/2cf24420-719b-4666-ad9f-fcdf8db505fc3 (nedávné zpětné volání souboru T): " /Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/tornado. py", řádek 498, v souboru _run_callback result = callback(*args, **kwargs) soubor "/Users/xxx/anaconda2 /lib/python2.7/site-packages/notebook/services/kernels/handlers.py", řádek 262, v otevřeném super(ZMQChannelsHandler, self).open() Soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2. 7 /site-packages/notebook/base/zmqhandlers.py", řádek 176, otevřít self.send_ping,self.ping_interval, io_ loop=loop, TypeError: __init__() získalo neočekávané klíčové slovo argument'io_loop'[E 19: 03:34.749 NotebookApp] Nezachycená výjimka v /api/kernels/2cf24420-719b-4666-adf9db3/fchannel call Traceback last): Soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/tornado/ websocket.py", řádek 498, v souboru _run_callback result = callback(*args, **kwargs) " /Users/ xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/notebook/services/kernels/handlers. py", řádek 2 62, v otevřeném super(ZMQChannelsHandler, self).open() Soubor "/Users/xxx /anaconda2/lib /python2.7/site-packages/notebook/base/zmqhandlers.py", řádek 176, v open self.send_ping , self.ping_interval, io_loop=loop, TypeError: __init__() má neočekávaný argument klíčového slova' io_loop'[I 19:03:35.724 NotebookApp] KernelRestarter: Restartujte jádro (4/5), nový náhodný port [E 19: 03:35.771 NotebookApp] Nezachycená výjimka /api/kernels/2cf24420-719b-4666-db0db0ds poslední volání): soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/pyt hon2.7/site-packages/tornado/ websocket.py", řádek 498, v souboru _run_callback = callback(*args, **kwargs) " /Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ notebook/services/kernels/handlers. py", řádek 262, v open super(ZMQChannelsHandler, self).open() Soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/notebook/base/zmqhandlers .py", řádek 176, v open self.send_ping, self.ping_interval, io_loop=loop, TypeError: __init__() získalo neočekávané klíčové slovo argument'io_loop'Traceback (poslední poslední volání): Soubor "/Users/xxx/anaconda2 /lib/pyt hon2.7/ runpy.py", řádek 174, v _run_module_as_main "__main__", fname, loader, pkg_name) soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/runpy.py", řádek 72, v kódu _run_code exec v souboru run_globals soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/ipykernel_launcher.py", řádek 16, v souboru app.launch_new_instance() "/Users/xxx /anaconda2/lib/ python2.7/ site-packages/traitlets/config/application.py", řádek 658, v souboru launch_instance app.start()"/Users/xxx/a naconda2/lib/python2.7/site- packages/ipykernel/kernelapp.py", řádek 477, na začátku souboru ioloop.IOLoop.instance().start() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/ site-packages/tornado/ioloop.py", řádek 928, na začátku raise RuntimeError("IOLoop již běží")RuntimeError: IOLoop již běží[E 19:03:36.791 NotebookApp] Nezachycená výjimka v /api/kernels/2cf24420 -719b-4666-ad9f-fcdf8db505f3/kanály : soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/tornado/websocket.py", řádek 498, _run_callback result = callback(*args, **kwargs) Soubor "/Users/xxx/anaconda2 /lib/pyth on2.7/site-packages/notebook/services/kernels/handlers.py", řádek 262, v otevřeném super(ZMQChannelsHandler, self ).open() souboru "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2 .7/site -packages/notebook/base/zmqhandlers.py", řádek 176, open self.send_ping, self.ping_interval, io_loop=loop, chyba typu: __init__() získal neočekávaný parametr klíčového slova "io_loop" [E 19: 03:37.810 NotebookApp] Nezachycená výjimka v /api/kernels/2cf24420-719b-4666-ad9f-fcdf8db505f3/channels Zpětné sledování (poslední volání): soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/site-pythonpacks/7 /websocket.py", řádek 498, v _run_callback result = callback(*args, **kwargs) soubor "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/notebook/services/ kernels/handlers.py ", řádek 262, otevřete soubor super(ZMQChannelsHandler, self).open() "/Users/xxx/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/notebook/base/zmqhandlers.py" , řádek 176, otevřete self .send_ping, self .ping_interval, io_loop=loop, TypeError: __init__() získalo neočekávané klíčové slovo argument'io_loop'[W 19:03:38.733 NotebookApp] KernelRestarter: restart se nezdařil[W 19:03 :38.733 NotebookApp -6nel62cF] Kernel -fcdf8db505f3 je mrtvý a odstraněný z mapy. [W 19:03:38.830 NotebookApp] 404 GET /api/kernels/2cf24420-719b-4666-ad9f-fcdf8db505f3/channels?session_id=3F7865F370D:3F70DFC83F77F3705DFC3F77 10D 2cf824420-719b-4666-db03505:fc 38.838 NotebookApp]? 404 GET / API / jádro / 2cf24420-719b-4666-ad9f-fcdf8db505f3 / session_id kanálu = 3F75F379F865488D8379D3BB7FC0BF0F (:: 1: 1:09 neW0342.0.

Nejnovější: Proč já nepoužívám notebook Jupyter a vy byste také neměli

Další: notebook Jupyter