Jak sdílet poznámkový blok OneNotu

fpfcorp 12/11/2021 1228

Jak mít svůj notebook v jiném formátu

Jak sdílet své poznámky s ostatními ve OneNotu?

Jak sdílet poznámkový blok ve OneNotu

Jak odeslat poznámky OneNotu e-mailem

Jak odeslat informace OneNote

Jak exportovat OneNote do PDF

Jak uložit poznámkový blok na OneDrive

Jak synchronizovat OneNote Notebook?

Jak pozvat ostatní do OneNotu?

Jedním z nejdůležitějších problémů, se kterými se můžete setkat při práci se soubory OneNotu, je sdílení souboru s ostatními.

V tomto článku vysvětlíme, jak změnit formát poznámkového bloku ve OneNotu, aby se dal snadněji otevřít v jiném softwaru. kromě toho se dozvíte o sdílení, odesílání e-mailů a odesílání vašich informací ostatním ve OneNotu. na konci pochopíte, jak ukládat poznámkové bloky na Onedrive a synchronizovat poznámkový blok OneNote s ostatními, a také se naučíte zvát ostatní ve OneNotu.

Jak mít svůj notebook v jiném formátu

Pro sdílení souborů možná budete muset změnit formát souborů OneNote, může vám to pomoci mnohem snadněji sdílet soubory s ostatními a vaši kolegové nebo přátelé, kteří je mohou dostávat, je budou moci otevřít a přečíst na svých zařízeních bez problému.

Chcete-li vytvořit zápisník v jiném formátu, postupujte takto:

Nejprve vyberte stránku nebo stránky, které chcete.

Nyní přejděte na kartu Soubor a klikněte na Exportovat. Jsou zde dvě sekce:

Export proudu

Vyberte formát

V části Exportovat aktuální zadejte požadovaný rozsah pro výstup:

Stránka: Výběrem této možnosti se zobrazí stránka nebo stránky, které jsou vybrány.

Sekce: Jsou vybrány všechny stránky sekce.

Poznámkový blok: jsou vybrány všechny poznámkové bloky.

V části Vybrat formát zadejte formát výstupního souboru:

one: Standardní formát softwaru OneNote.

Docx: Standardní formát softwaru Word.

Dokument: Starý formát souboru Word (97 až 2003).

Pdf: Uložte ve formátu pdf, pokud nechcete, aby někdo měnil vaše poznámky.

xps: Standardní formát společnosti Microsoft pro neupravitelný výstup podobný formátu PDF.

Mht: Uložte poznámky jako webovou stránku.

Poznámka: Chcete-li vytisknout všechny stránky poznámkového bloku, můžete vystupovat pouze ve formátech souborů OneNote, pdf a xps.

Po zadání rozsahu a formátu úložiště klikněte na Exportovat. V okně úložiště, které se otevře, zadejte umístění a název souboru. Pokud si to při exportu rozmyslíte, můžete snadno změnit rozsah a formát i v tomto okně.

V části Uložit jako typ vyberte požadovaný formát.

V části Rozsah stránek vyberte požadovaný rozsah.

Na konci klikněte na Uložit. Tento soubor nyní můžete lidem poslat e-mailem jako přílohu.

Jak sdílet své poznámky s ostatními ve OneNotu?

OneNote je také skvělým nástrojem pro sdílení vašich poznámek s kolegy a spolužáky a pomáhá nám si dělat poznámky rychleji a lépe.

V současné době většina lidí pracuje v týmech, takže možnost sdílet naše výsledky a úspěchy s ostatními členy týmu je klíčová, a právě kvůli této nutnosti programátoři Microsoftu navrhli OneNote, aby nám usnadnil práci s poznámkami a spravovat a publikovat je.

Existuje několik způsobů sdílení, ke všem máte přístup prostřednictvím možnosti Sdílet v nabídce Soubor.

Je třeba poznamenat, že pokud soubor uložíte do počítače, již k němu nebudete mít přístup prostřednictvím ostatních zařízení. Nejlepší je uložit jej na OneDrive (k tomu budete potřebovat účet Microsoft). Jedním z nejlepších a nejjednodušších způsobů sdílení poznámkových bloků OneNote je použití úložiště OneDrive. V tomto prostoru můžete sdílet své poznámkové bloky a poté pozvat ostatní, aby je upravovali nebo si je jen prohlíželi. Ze začátku si samozřejmě můžete vytvořit i svůj vlastní zápisník.

Jak sdílet poznámkový blok ve OneNotu

Klikněte na kartu Soubor a poté na Informace.

Klikněte na možnost Sdílet na webu nebo v síti pod poznámkovým blokem, který chcete sdílet.

Klikněte na Windows Live.

Poté se zobrazí stránka OneDrive. Vyberte soubory a klikněte na Sdílet. Zadejte e-mailovou adresu.

Pokud chcete, aby lidé mohli poznámkový blok upravovat, vyberte možnost Může upravovat; Pokud ale chcete mít pouze možnost prohlížet zápisník, vyberte možnost Může zobrazit.

Do druhého pole můžete psát své zprávy.

Na konci klikněte na Odeslat.

Jednou z důležitých funkcí aplikace OneNote je možnost sdílet poznámky s ostatními. Sdílení poznámkového bloku umožňuje, aby si jej prohlédlo více lidí; to vám obvykle poskytne nové a lepší nápady. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak sdílet poznámky OneNotu s přítelem nebo kolegou, je exportovat je do souboru, jako je Word nebo PDF, a poté jim je odeslat. Dalším způsobem, jak exportovat poznámkový blok ve formátu PDF, je přejít na kartu Soubor a kliknout na Odeslat. Poté klikněte na Odeslat jako PDF.

Jak poslat poznámky OneNotu e-mailem

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak sdílet poznámky OneNotu s přítelem nebo kolegou, je uložit je v jiném formátu, jako je Word nebo PDF, a poté jim je odeslat.

Postup:

Nejprve přejděte na požadovanou stránku.

Nyní na kartě Domů klikněte na stránku E-mail.

Poznámka: Klávesová zkratka pro odeslání e-mailu je Ctrl + Shift + E.

Otevře se okno Odeslat e-mail pomocí softwaru Outlook. Obsah stránky je v něm zcela zasazen. Do pole Komu musíte zadat e-mailovou adresu příjemce. V části Předmět uvedeme předmět tohoto e-mailu. Ve výchozím nastavení je název stránky napsán ve OneNotu; můžete to změnit.

Kliknutím na Odeslat odešlete tuto stránku poznámky.

Posílejte poznámky ve OneNotu e-mailem

Pokud chcete na stránce s poznámkou k odeslání vyzkoušet další možnosti, klikněte na tlačítko Odeslat na kartě Soubor a zobrazí se další možnosti.

Jak odeslat informace OneNote

Stránka e-mailu: Toto je výchozí jednoduchý způsob odesílání poznámek e-mailem, jak je popsáno výše.

File Attachment: Tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat obsah stránek jako přílohu. Obsah stránky je přiložen k emailu ve formě dvou souborů. Jednou z příloh je webový soubor, takže pokud není nainstalován software OneNote, můžete zobrazit odeslané informace.

Odeslat jako PDF: Výběrem této možnosti bude obsah stránky odeslán jako soubor PDF a jako příloha.

Odeslat do Wordu: Výběrem této možnosti bude obsah stránky odeslán do softwaru Word.

Odeslat do blogu: Výběrem této možnosti můžete odeslat informace o stránce přímo ve formě příspěvku na svůj blog nebo web.

Jak exportovat OneNote do PDF

Jednou z důležitých funkcí aplikace OneNote je možnost sdílet poznámky s ostatními. Sdílení poznámkového bloku umožňuje, aby si jej prohlédlo více lidí; to vám obvykle poskytne nové a lepší nápady. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak sdílet poznámky OneNotu s přítelem nebo kolegou, je exportovat je do souboru, jako je Word nebo PDF, a poté jim je odeslat.

Při exportu zápisníku do formátu PDF byste měli postupovat podle těchto kroků;

1- Klikněte na kartu Soubor.

2- Klikněte na Odeslat.

3- Klikněte na Odeslat jako PDF.

Jak uložit poznámkový blok na OneDrive

Chcete-li uložit aktuální poznámkový blok na OneDrive, postupujte takto:

Klikněte na kartu Soubor a poté na Informace.

Klikněte na poznámkový blok, který chcete sdílet.

Klepnutím na možnost Sdílet budete přesměrováni do sekce Sdílet.

V části sdílení můžete vybrat webové umístění a vybrat Windows live, abyste přešli na svůj účet OneDrive a uložili tam své soubory.

Na stránce OneDrive vyberte + Nový a přidejte poznámkové bloky OneNotu do svého účtu OneDrive.

Poznámkový blok můžete také sdílet s ostatními ve OneNotu. Musíte postupovat podle těchto kroků:

Jak synchronizovat OneNote Notebook?

Chcete-li synchronizovat poznámkové bloky, postupujte takto:

Přejděte na kartu Soubor a klikněte na Informace.

Klikněte na požadovaný zápisník a poté klikněte na Synchronizovat.

Chcete-li zobrazit stav synchronizace pro každý ze svých poznámkových bloků, kliknutím na možnost Zobrazit stav synchronizace otevřete okno synchronizace poznámkového bloku.

Pokud vyberete možnost Synchronizovat automaticky při každé změně, bude synchronizace provedena automaticky po každé změně?

Pokud chcete synchronizovat ručně, vyberte možnost Synchronizovat ručně.

Pokud chcete synchronizovat všechny záložky, klikněte na Synchronizovat vše.

Jak pozvat ostatní do OneNotu?

Když poznámkový blok umístíte do sdíleného prostoru, zobrazí se možnost Pozvat lidi do tohoto poznámkového bloku. Nyní můžete pozvat ostatní k zobrazení nebo úpravě poznámkových bloků. Pokud na tuto možnost kliknete, budete přesměrováni do sekce sdílení.

Pozvání ostatních do OneNotu:

V části Sdílet s lidmi můžete svůj poznámkový blok sdílet s ostatními.

Do pole Zadejte jména nebo e-mailové adresy můžete zadat e-mailové adresy lidí, se kterými chcete poznámkový blok sdílet.

Kliknutím na adresář můžete vybrat požadované osoby z adresáře.

Pokud chcete, aby lidé mohli brožuru upravovat, vyberte možnost Může upravovat; Pokud ale chcete, aby si mohli poznámkový blok pouze prohlížet, vyberte možnost Může zobrazit.

Do tohoto pole můžete napsat svou zprávu.

Můžete zaškrtnout možnost Požadovat přihlášení uživatele před přístupem k dokumentu a požádat ho o přihlášení před přístupem k dokumentu. Tím je situace o něco bezpečnější.

Na konci klikněte na Sdílet.

onenote

sdílejte

Jak oříznout PDF ve OneNotu

Jak kreslit a skicovat ve OneNotu

Jak do OneNotu vkládat obrázky, zvuky, videa a tabulky

Jak používat OneNote

Nejnovější: Sdílejte poznámkové bloky v Microsoft OneNotu

Další: Jak sdílet, synchronizovat a chránit poznámkové bloky ve OneNotu 2016