Co je to notebook Jupyter? Proč bych je měl používat?

fpfcorp 06/10/2021 1397

Hned po konferenci Blended Learning pořádá Bryn Mawr

JupyterDayPhilly

19. května 2017. Tématem je „Transformativní výuka s notebookem Jupyter“. Ale co je Jupyter Notebook a proč byste s ním chtěli učit?

Jupyter Notebook je živý online zápisník, který umožňuje fakultě a studentům propojit výpočetní informace (kód, data, statistiky) s příběhy, multimédii a grafy. Fakulta jej může využít k vytvoření interaktivních učebnic plných vysvětlení a příkladů, které si studenti mohou vyzkoušet přímo ve svém prohlížeči. Studenti ji mohou použít k vysvětlení svých úvah, ukázat svou práci a nakreslit souvislosti mezi svou výukou a okolním světem. Vědci, novináři a výzkumníci jej mohou použít k otevření svých dat, sdílení příběhů za jejich výpočty a umožnění budoucí spolupráce a inovací.

„Obsahuje živý kód, rovnice, vizualizace a vysvětlující text“

Jak můžete vidět na obrázku výše (snímek obrazovky interaktivní ukázky notebooku R dostupného na adrese

jupyter.org

), zápisník umožňuje psát různé typy textu. Zde můžete vidět formátovaný vysvětlující text, šedý blok kódu a vizualizaci. Vypadá to jako učebnice, až na to, že k tomuto notebooku mají studenti přístup na svých počítačích a veškerý kód je živý – studenti mohou projít každou část výpočtu, aby viděli výsledek.

Pozvánka k experimentu

Aplikace pro kurz STEM je velmi zřejmá – Notebook je způsob, jak mohou učitelé sdílet informace o výpočtech (kódy, rovnice, statistiky) a interpretaci, vytvořit pro své studenty živý interaktivní sešit. Zároveň mohou studenti používat program k testování a ladění svého kódu nebo výpočtů a mohou napsat vysvětlení svého výběru zpět svému učiteli.

Notebooky Jupyter však nejsou jen pro STEM. Poprvé jsem se s nimi setkal na digitálních humanitních workshopech. Workshopy digitálních humanitních oborů obvykle čelí výzvě představit mnoho informací velmi smíšeným skupinám, pokud jde o technologické zkušenosti. Nastavení kódu, dat a správného softwaru pro každého může snadno zabrat celou hodinovou dílnu. S určitými nastaveními Jupyter se však účastníci mohou pouze přihlásit na webovou stránku a okamžitě získat přístup ke všem kódům a datům, které potřebují.

Pro začínající a méně zkušené kodéry je vidět vše nastavené v notebooku Jupyter pozvánkou k experimentování a hraní si s kódem a budování digitální gramotnosti. Každou část kódu můžete spouštět samostatně, měnit věci a sledovat, co se stane. Následující video, také z ukázky, ukazuje, jak snadné je experimentovat, i když neznáte jazyk – zde změna barev v kódu umožňuje okamžitě vidět živé změny ve vizualizaci.

Vyprávění příběhů

Jednou z nejzajímavějších příležitostí Jupyteru je možnost nalézt společný základ mezi výpočetním a narativním režimem – společný základ, který může být zvláště cenný pro ženy, menšiny a nedostatečně zastoupené skupiny pracující ve STEM, jejichž příběhy jsou málokdy řečeno. (

Další informace o grantu TIDES naleznete zde.

) Zde, v tomto videu z jednoho z našich Tech Talks v minulém semestru, Bryn Mawr profesor informatiky Doug Blank předvádí ukázku notebooků Jupyter a diskutuje o jejich potenciálu umožnit učitelům a studentům vyprávět si navzájem příběhy.

Zjistěte více o JupyterDayPhilly 19. května a zaregistrujte se

jupyterday.blogs.brynmawr.edu

.

Nejnovější: Proč je Jupyter tím nejlepším počítačovým notebookem pro datové vědce

Další: 10 důvodů, proč datoví vědci milují notebooky Jupyter