Zásady ochrany osobních údajů

fpfcorp 20/07/2021 1204

Tyto zásady ochrany osobních údajů představují zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů společnosti, které se budou týkat toho, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme, uchováváme a/nebo zveřejňujeme osobní údaje o vás, které jsou shromažďovány prostřednictvím webová stránka. Přečtěte si prosím pozorně naše zásady ochrany osobních údajů.

1. Jak společnost shromažďuje vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k jednoznačné identifikaci nebo kontaktování někoho.

Když používáte webové stránky této společnosti, budeme během procesu registrace uživatele shromažďovat vaše osobní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. V zájmu ochrany osobního soukromí byste neměli poskytovat žádné jiné informace kromě těch, které společnost výslovně požaduje.

2. Jak společnost používá vaše osobní údaje

1. Zašlete vám informace o službách webových stránek této společnosti prostřednictvím vašich osobních údajů.

2. Realizujte funkci získávání hesla prostřednictvím svých osobních údajů.

3. S výjimkou reorganizace, fúze nebo prodeje společnosti mohou být všechny osobní údaje, které shromažďujeme, převedeny na příslušné třetí strany, společnost neposkytne, neprodá, nepronajme, nesdílí ani nevymění vaše osobní údaje žádným nespřízněným třetím stranám. Pokud jste předem nezískali své svolení nebo vám třetí strana a společnost neposkytují služby jednotlivě nebo společně, a po skončení služby jim bude zakázán přístup ke všem takovým informacím, ke kterým měly dříve přístup.

3. Zabezpečení osobních údajů

Zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů je pro nás nanejvýš důležité. Když se zaregistrujete a zadáte osobní údaje na webových stránkách této společnosti, použijeme k šifrování těchto informací technologii Secure Socket Layer (SSL).

Ve dvou fázích přenosu dat a jejich úschovy budeme chránit informace, které nám poskytnete, prostřednictvím široce uznávaných průmyslových standardů (jako jsou brány firewall, šifrování a zákonné požadavky na ochranu osobních údajů).

Žádný způsob internetového přenosu nebo elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Proto, i když chráníme vaše osobní údaje prostřednictvím komerčně přijatelných prostředků, stále nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost informací.

4. Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje

Společnost obecně uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování a dodrží dobu uchovávání údajů stanovenou platnými zákony.

5. Právní vyloučení odpovědnosti

Pokud to vyžaduje zákon a společnost se domnívá, že informace týkající se vás musí být zveřejněny, aby byla chráněna zákonná práva společnosti a/nebo aby byly dodrženy soudní postupy, soudní příkazy nebo právní postupy platné pro webové stránky společnosti, máme právo Sdělit vaše osobní údaje.

Pokud společnost usoudí, že zveřejnění je přiměřeně nutné k vymáhání smluvních podmínek společnosti nebo k ochraně našich operací, můžeme o vás sdělit informace.

6. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodnete změnit zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v těchto zásadách na webových stránkách naší společnosti a tam, kde to považujeme za vhodné, abyste pochopili, jak shromažďujeme a používat vaše osobní údaje, kdo má k těmto informacím přístup a kde je za určitých okolností zveřejníme.

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Pokud v těchto zásadách provedete zásadní změnu, společnost vás o tom informuje prostřednictvím oznámení na webových stránkách.

Sedm, problémy s ochranou soukromí

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů, kontaktujte naši společnost.

Nejnovější: Recenze Acer Chromebook Spin 713: Vše souvisí s displejem

Další: Potřebujete webové stránky?

Související články